Profil společnosti / Co umíme

Zaměřujeme se na poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, primárně na vývoj platebních systémů. Do naší kompetence spadá komplexní podpora zákazníků v každé fázi životního cyklu jejich stávajícího nebo budoucího systému. Nabízíme poradenství a zpracování analýz, vývoj a úpravu aplikací, zpracování dat nebo plné zaškolení uživatelů.

Zajišťujeme mj.: